Congreso Internacional «Edificar la Paz en el S.XXI» Barcelona | Abril de 2012
Edificar la PazLogotipos Universidad de Barcelona Fundación Carta de la Paz
Aviso
Congreso Internacional «Edificar la Paz en el S.XXI» Barcelona | Abril de 2012
El Congrés a TV3

El I Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI (Barcelona, 23, 24 i 25 d'abril de 2012) convoca els participants a l'enviament de les seves comunicacions o abstracts per a l'esdeveniment.

Per a la presentació de comunicacions és imprescindible el previ enviament d'un abstract i estar inscrit al Congrés. Els abstracts s'han d'enviar mitjançant el formulari web que posem a disposició o a l'adreça electrònica info@edificarlapau.org abans del dia 15/03/12.

Els pòsters són representacions gràfiques ampliades que contenen un títol, el nom dels autors, i textos i figures que expliquen els aspectes més rellevants d'un projecte, una investigació o una experiència.

Els pòsters seran exposats durant la celebració del Congrés en un espai adequat i en una determinada franja horària. Els autors /es podran ser consultades pel públic sobre els treballs.

Poden ser enviats mitjançant el formulari que posem a disposició o mitjançant l'adreça electrònica info@edificarlapau.org abans del dia 20/02/12.

Límit de
presentació de Póster 20/02/12
Edificar la Paz
Xarxes Socials Twitter Facebook YouTube