Els dominis d'Internet  edificarlapaz.org, edificarlapau.org y buildingpeacesxxi.org són de la titularitat de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU (C/Modolell 41, 08021 Barcelona, Espanya).

Tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les animacions, el programari i qualsevol altre material que aparegui en els dominis, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU o a les entitats vinculades a aquesta, o bé a tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Fundació.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des dels dominis, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

Les dades personals que la Fundació sol·liciti als usuaris es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU no és responsable dels continguts de les pàgines o de sistemes de tercers connectats amb els dominis de la Universitat a través d'enllaços.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d'aquest avís.